Beskrivning

Kommentering: Engelska. Plats: Salzburgarena.

-All sport