Beskrivning

Kommentering: Danska. Plats: Aalborg Portland Park.

-Fotboll