Beskrivning

Kommentering: Norska. Plats: Ciudad Deportiva José Luis Compañón.

-Fotboll