Beskrivning

Kommentering: Gustav Karlsson & Pär Lagerström. Plats: Emirates Stadium.

-Fotboll