Beskrivning

Kommentering: Danska. Plats: Tingbjerg Idrätspark.

-Fotboll