Beskrivning

Från Ball Arena, Denver. (28/1-23)

-Hockey