Beskrivning

Kommentering: Engelska. Plats: Nationwide Arena.

-Hockey