Beskrivning

Kommentering: Norska. Plats: Terningen Arena.

-Handboll