Beskrivning

SM i friidrott från Norrköping. Kommentatorer: Jacob Hård och Alhaji Jeng. HD. Forts. från SVT1.

-Friidrott