Beskrivning

Kommentering: Norska. Plats: Sutinska Vrela.

-Handboll