Beskrivning

Futsal från Helsingborg Arena. Kommentator: Gustav Karlsson.

-All sport