Beskrivning

Kommentering: Norska. Plats: Boligpartner Arena.

-Handboll