Beskrivning

Kommentering: Engelska. Plats: Kansas Speedway.

-Motor