Beskrivning

Kommentering: Danska. Plats: IBF Arena.

-Handboll