Beskrivning

Kommentering: Endast arenaljud. Plats: Audi Sportpark.

-Handboll