Beskrivning

Kommentatorer: Åke Unger och Sanny Lindström.

-Hockey