Beskrivning

Kommentering: Albin Falk Hansson. Plats: Sportshall Victoria.

-Handboll