Beskrivning

Från Centre Bell, Montreal. (16/10-21)

-Hockey