Beskrivning

Kommentering: Norska. Plats: Asenhallen.

-Handboll