Beskrivning

OS: Tennis, dag 6. Singel och dubbel.

-Tennis