Beskrivning

Kommentering: Danska. Plats: SAP Arena.

-Handboll