Beskrivning

Kommentering: Arenaljud. Plats: Rdeca Dvorana.

-Handboll