Beskrivning

Kommentering: Norska. Plats: Volleyball Arena "Dynamo".

-Handboll