Beskrivning

Finalpass. Kommentator: Maria Meckbach.

-Friidrott