Beskrivning

Kommentering: Per Forsberg & Mattias Norström. Plats: Helsinki Ice Hall | Helsingfors.

-Basket