Beskrivning

Kommentering: Danska. Plats: Sundby Idrätspark.

-Fotboll