Beskrivning

Runda 1 av US Senior Open från the Warren Golf Course at Notre Dame, USA. 27 juni

-Golf