Beskrivning

Fotboll - Magasin: I Fotbollsonsdag special kommer Lasse Granqvist, Olof Lundh och Gusten Dahlin med hjälp av flera gäster försöka reda ut vilka konsekvenser som följer för fotbollen i coronavirusets kölvatten.

-Fotboll