Beskrivning

Kommentatorer: Tobias Carlsson och Johan Tornberg.

-Hockey