Beskrivning

Kommentering: Norska. Plats: Veszprem Arena.

-Handboll