Beskrivning

Kommentering: Engelska. Plats: Yankee Stadium.

-All sport