Beskrivning

Från Victoria Golf Club & Kingston Heath Golf Club, Cheltenham. (2/12-22)

-Golf