Beskrivning

Dag fyra av fyra. Engelsk kommentering.

-Golf