Beskrivning

Alpina legendarerna Stenmark, Pärson, Byggmark, Nyberg, Pietilä Holmner, Alphand och Büchel gör upp i parallellslalom.

-Vintersport

Kommande vintersport på TV