Beskrivning

Amerikansk fotboll från AT&T Center.

-Amerikansk fotboll