Beskrivning

Kommentering: Engelsk. Plats: Olympiastadion.

-Fotboll