Beskrivning

Kommentering: Danska. Plats: CASA Arena Horsens.

-Fotboll