Beskrivning

Kommentatorer: Tobias Carlsson och Harald Lückner.

-Hockey

;