Beskrivning

Handboll från Mimershallen. Kommentator: Markus Sjöman.

-Handboll