Beskrivning

Kommentering: Niklas Holmgren & Valentina Lizana. Plats: Nokia Arena | Tampere.

-Hockey