Beskrivning

Kommentering: Tobias Lyon & Andreas Mårtensson. Plats: Bugatti Circuit.

-Motor