Beskrivning

Kommentering: Niklas Holmgren & Håkan Södergren. Plats: Madison Square Garden.

-Hockey