Beskrivning

Kommentering: Engelska. Plats: Tanah Merah Country Club.

-Golf