Beskrivning

Herrar, kombinationsslalom (DIREKT)

-Vintersport

Kommande vintersport på TV