Beskrivning

Kommentering: Marit Stub Nybelius. Plats: Lillehammer | Norge.

-Friidrott