Beskrivning

Kommentering: Norska. Plats: Stavanger Idrettshall.

-Handboll