Beskrivning

Kommentering: Engelska. Plats: Belle Isle Park.

-Motor