Beskrivning

Kommentering: Niklas Holmgren & Martin Åslund. Plats: Goodison Park.

-Fotboll