Beskrivning

Kommentatorer: Björn Oldeen och Johan Tornberg.

-Hockey