Beskrivning

Från Royal Queensland Golf Club, Brisbane. (25/11-22)

-Golf

;